Misja laboratorium

MikrobiotaLab zajmuje się prowadzeniem badań podstawowych i prac wdrożeniowych dotyczących mikrobioty zasiedlającej różne nisze organizmu gospodarza- zarówno u ludzi jak i u zwierząt. Celem prowadzonych badań jest poznanie funkcji fizjologicznych mikrobioty - głównie mikrobioty jelitowej i skóry, jej udziału w etiologii i terapii chorób o podłożu zapalnym oraz oddziaływania z przyjmowanymi doustnie i miejscowo ksenobiotykami.