Aktualności

Prezentacje Microbiota Lab na międzynarodowej konferencji Targeting Microbiota 2021

02.11.2021
Krótkie wystąpienie ustne na temat urolityny A jako środka przeciw atopowemu zapaleniu skóry wygłoszone przez prof. dr hab. Sebastiana Granicy zostało uznane najlepszym wśród przedstawionych podczas kongresu. Komitet naukowy konferencji wyróżnił także pozostałe prezentacje ustne członków Microbiota Lab oraz poster studentki wykonany pod zwierzchnictwem naukowym dr. hab Jakuba Piwowarskiego

BiotaWUM 1.0

01.10.2021
30 września z inicjatywy MicrobiotaLab odbyło się bardzo szczególne spotkanie BiotaWUM 1.0 poświęcone integracji wszystkich zespołów uniwersyteckich badających wpływ mikrobioty na zdrowie człowieka.